باخیش

دانلود انواع فایلها،مقالات و جزوات علمی

باخیش

دانلود انواع فایلها،مقالات و جزوات علمی

۱۹ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

خیانت در امانت


خیانت درامانت در حقوق جزا

خیانت-درامانت-در-حقوق-جزابراى تحلیل رابطه امانى در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد،دانلود فایل

 • امیر تقی زاده
 • ۰
 • ۰

لغات حقوقی


فرهنگ لغات حقوقی

فرهنگ-لغات-حقوقیفرهنگ لغات حقوقی،اصطلاحات حقوقی،لغات حقوقیدانلود فایل

 • امیر تقی زاده
 • ۰
 • ۰


تئوری حسابداری اجتماعی

تئوری-حسابداری-اجتماعیرشد و توسعه صنایع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکیلات دولتی دانلود فایل

 • امیر تقی زاده
 • ۰
 • ۰


کار تحقیقی مصونیت جزایی دیپلماتیک

کار-تحقیقی-مصونیت-جزایی-دیپلماتیک"حقوق" به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتارهای بشر را در برمی گیرد.دانلود فایل

 • امیر تقی زاده
 • ۰
 • ۰

قاعده تحذیر


کارتحقیقی قاعده تحذیر

کارتحقیقی-قاعده-تحذیرکارتحقیقی قاعده تحذیر،پایان نامه قاعده تحذیردانلود فایل

 • امیر تقی زاده
 • ۰
 • ۰


روانشناختی انگیزه

روانشناختی-انگیزهکار تحقیقی روان شناختی انگیزه،مقاله روان شناختی انگیزهدانلود فایل

 • امیر تقی زاده
 • ۰
 • ۰

جرم سیاسی


کار تحقیقی جرم سیاسی

کار-تحقیقی-جرم-سیاسیکار تحقیقی جرم سیاسی،پایان نامه جرم سیاسیدانلود فایل

 • امیر تقی زاده
 • ۰
 • ۰

ضمان درک


کار تحقیقی ضمان درک

کار-تحقیقی-ضمان-درککار تحقیقی ضمان درک،پایان نامه ضمان درکدانلود فایل

 • امیر تقی زاده
 • ۰
 • ۰

اصل استحصاب


کارتحقیقی اصل استحصاب در قانون مدنی

کارتحقیقی-اصل-استحصاب-در-قانون-مدنیکار تحقیقی اصل استحصاب،پایان نامه اصل استحصابدانلود فایل

 • امیر تقی زاده
 • ۰
 • ۰

بیع کالی به کالی


کارتحقیقی بیع کالی به کالی

کارتحقیقی-بیع-کالی-به-کالیکار تحقیقی بیع کالی به کالیدانلود فایل

 • امیر تقی زاده